Moduły Z-Blok produkowane są ze sfałdowanej maty o wysokiej jakości włókna, złożonej i wstępnie sprężonej tak, aby uzyskać wymaganą gęstość. System mocowania zawiera dwie belki umiejscowione pomiędzy fałdami maty i połączone poprzez łączniki do zewnętrznego ceownika, osadzonego poprzecznie i centralnie z tyłu modułu. Podzcas montażu moduły są dalej dociskane, a sprężystość włókna po usunięciu ograniczających go taśm dokadnie wypełnia wszelkie wenątrzmodułowe połączenia.