Aspekt ochrony zdrowia w przemyśle metalurgicznym – krystaliczna krzemionka

Przemysł metalurgiczny, gdzie w grę wchodzi obróbka metalu przy użyciu wysokich temperatur, zawsze niósł ze sobą pewien stopień zagrożenia dla zdrowia a nawet życia pracowników. Dlatego w cywilizowanych warunkach świadome dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo osób bezpośrednio narażonych na szkodliwe środowisko, jest przedmiotem zainteresowania zarówno samych przedsiębiorców, jak i odpowiednich instytucji państwowych.

Dzięki współczesnym badaniom zrozumiano szkodliwość oddziaływania na organizm człowieka substancji nazwanej krystaliczną krzemionką. Podejmuje się również próby wdrażania procedur zabezpieczających przed jej destrukcyjnym wpływem.

 

Krystaliczna krzemionka – co to takiego?

Ogólnie rzecz ujmując, nazwa ta obejmuje grupę minerałów zbudowanych z ditlenku krzemu (SiO2). Określenie to przestaje być tak odległe, kiedy uświadomimy sobie, że najbardziej rozpowszechnionymi na świecie odmianami krystalicznej krzemionki są: kwarc i krystobalit. Materiały zawierające ten związek stosowane są w różnych gałęziach przemysłu. Nic dziwnego więc, że znalazły szerokie zastosowanie również w przemyśle metalurgicznym (np. w hutach i odlewniach żelaza, stali, cynku i aluminium oraz w stalowniach.

 

Wpływ na zdrowie

Nie zaobserwowano u ludzi ostrego zatrucia w wyniku narażenia na krystaliczne odmiany krzemionki. Jednak poważne niebezpieczeństwo kryje się przy długotrwałym wdychaniu pyłów zawierających kwarc i krystobalit o wymiarach cząstek umożliwiających przedostawanie się ich do obszaru wymiany gazowej w płucach. Podstawowymi konsekwencjami oddziaływania krystalicznej krzemionki na układ oddechowy jest krzemowa pylica płuc oraz zwiększenie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, szczególnie raka płuca, ale też notuje się możliwość wpływu na rozwój raka żołądka, wątroby, przełyku, trzustki, otrzewnej, kości i innych narządów.

 

Krystaliczna krzemionka a prawo Unii Europejskiej

12 grudni 2017 roku uchwalono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2398, która zmieniła dyrektywę z 2004 roku w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy. W jednym z załączników pojawia się zapis dotyczący prac związanych z narażeniem na krzemionkę krystaliczną.

Ponieważ dyrektywa nie jest aktem prawnym sama w sobie, by nabrała mocy prawnej musi nastąpić zaimplementowanie prze prawo krajowe. Na dokonanie tej czynności kraje Unii Europejskiej mają czas do 17 stycznia 2020. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze obowiązku uwzględniania krzemionki w rocznej informacji dotyczącej czynników rakotwórczych, ani w rejestrze uwzględniającym zarówno pracowników jaki i prace w narażeniu na kontakt z czynnikami rakotwórczymi.

 

Odpowiedź firm produkujących izolację wysokotemperaturową

By zmniejszyć ryzyko ekspozycji człowieka na szkodliwy dla zdrowia krzem firma Morgan Thermal Ceramics, z którą współpracujemy już od wielu lat, opracowała materiał izolacyjny na wysokie temperatury o nazwie Superwool XTRA. Charakteryzuje się on ograniczoną trwałością biologiczną, wysoką odpornością na zanieczyszczenia i temperaturą klasyfikacyjną 1400oC. Jednak największą jego zaletą jest to, że według badań, po przeprowadzeniu żmudnych testów stwierdzono, że poddawany nawet ekstremalnym temperaturom, nie wytwarza krystalicznej krzemionki.

 

Więcej informacji na temat materiałów Morgan Thermal Ceramics znajdziesz pod tym linkiem: Superwool XTRA

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *