Cegły

Cegły ogniotrwałe JM wykonane są z glin ogniotrwałych o wysokiej czystości, ze stopniowo wzrastającym udziałem tlenku glinu dla produktów przeznaczonych do wykorzystania w wyższych temperaturach, oraz starannie nasycone wypełniaczem organicznym, który wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturę porowatą. Temperatura klasyfikacyjna: 0d 1260 C° do 1760 °

JM

Zobacz również

Przejrzyj pozostałe produkty i wybierz te, które są Ci potrzebne.