Izolacyjne cegły ogniotrwałe JM – znakomity produkt na wysokie temperatury

Jednym z najbardziej znanych i od wieków używanych materiałów budowlanych są cegły. Ich właściwości były cenione przez lata i nadal znajdują one swoje zastosowanie, mimo rozwoju nowoczesnych technologii budowlanych. Szczególnie swoją pozycję zaznaczają cegły stosowane jako izolacje ogniotrwałe. Przez lata dopracowano ich jakość wykonania, co znacząco podniosło ich parametry, a tym samym pozwoliło na szersze wykorzystanie w charakterze izolacji wysokotemperaturowej.

Wymagania stawiane cegłom ogniotrwałym

Izolacyjne cegły ogniotrwałe są wykorzystywane do budowy pieców o różnych temperaturach pracy. W przypadku metalurgii temperatury są wyjątkowo wysokie, więc i jakość oraz parametry cegieł powinny stać tutaj na najwyższym poziomie. W grę wchodzi nie tylko kwestia odporności na wysokie temperatury, co wydaje się czymś zupełnie oczywistym. Bardzo ważnym elementem, który należy uwzględnić jest specyficzne środowisko pracy związane z wydzielaniem się różnego rodzaju gazów, niejednokrotnie o agresywnym działaniu chemicznym.

Piec w odlewni stali z wykorzystaniem cegieł JM

Izolacyjne cegły ogniotrwałe JM

Wychodząc naprzeciw potrzebom przemysłu oraz rosnącym wymaganiom związanym z założeniami konstrukcyjnymi oraz warunkami pracy, firma Thermal Ceramics opracowała technologię produkcji cegieł ogniotrwałych o granicznych temperaturach wykorzystania od 1260°C do 1760°C.

Bazą dla cegieł ogniotrwałych JM są gliny charakteryzujące się zarówno wysoką odpornością na ogień, jak i czystością. W zależności od zastosowania wykorzystuje się różny, procentowy udział tlenku glinu, co pozwala na wytwarzanie cegieł dostosowanych parametrami do maksymalnych temperatur w jakich mają pracować.

Na odpowiednim etapie technologicznym produkcji cegieł dodawany jest odpowiedni wypełniacz organiczny. W następnych etapach ulega on wypaleniu, co przyczynia się do uzyskania jednolitej struktury porowatej. Ostatnim etapem jest obróbka mechaniczna wszystkich powierzchni każdej cegły, co pozwala na osiągnięcie odpowiednich tolerancji.

Rafinerie wykorzystują cegły ogniotrwałe JM

Właściwości cegieł JM

Dzięki odpowiedniej jakości materiałów oraz przemyślanym procesom technologicznym cegły JM posiadają bardzo niską zawartość żelaza i alkali, co przyczynia się do wysokiej ogniotrwałości, natomiast wysoka zawartość tlenku glinowego przyczynia się do stabilności w atmosferze redukcyjnej.

Solidna obróbka mechaniczna wypływa na dokładność wymiarów. Pozwala to na szybie układanie cegieł z wąskimi i jednolitymi spoinami, tak by konstrukcje były mocne i stabilne.

Cegły JM odznaczają się także niską akumulacją cieplną oraz niskim przewodnictwem termicznym. Dzięki tym właściwościom stanowią wyśmienitą izolację termiczną, którą można wykorzystać w konstrukcjach o cienkich ścianach. Natomiast niska absorpcja ciepła przyczynia się do znacznego oszczędzania energii w piecach pracujących cyklicznie.

W celu zmniejszenia liczby elementów i spoin oraz umożliwienia obrabiania na różne kształty, cegły dostępne są w wymiarach 230 x 610 x 64 lub 76mm oraz 259 x 640 x 64 mm. Jednocześnie są pakowane w sposób, który stanowi odpowiednią ochronę oraz ułatwia załadunek i wyładunek na miejscu przeznaczenia.

Oprócz cegieł w standardowym wymiarze, cegły JM są dostępne w specjalnych kształtach obrabianych wstępnie. Prefabrykaty bardzo dużych rozmiarów uzyskiwane są przez łączenie zaprawą murarską dwóch lub więcej płyt JM.

Schemat pokazujący zastosowanie różnych cegieł JM w zależności od temperatury

Zastosowanie cegieł JM

W związku z zaletami cegieł JM, zaleca się wykorzystanie ich jako pierwszej warstwy wyłożenia ogniotrwałego lub jako tylną izolację za innymi wyłożeniami ogniotrwałymi w paleniskach, piecach do wypalania, kanałach ogniowych, rafinacyjnych komorach i piecach grzewczych, regeneratorach, wytwórniach i magistralach gazu, piecach wgłębnych, piecach do wyżarzania odprężającego, komorach reaktorów i podobnych wysokotemperaturowych urządzeniach przemysłowych.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że jako firma HTI Sp. z o.o., ten znakomity produkt izolacyjny mamy w naszej ofercie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *