Moduły
ogniotrwałe

Moduły „U” oraz moduły „I” produkowane są ze sfałdowanej maty o wysokiej jakości włókna, złożonej i wstępnie sprężonej tak, aby uzyskać wymaganą gęstość. System mocowania zawiera dwie belki umiejscowione pomiędzy fałdami maty i połączone poprzez łączniki do zewnętrznego ceownika, osadzonego poprzecznie i centralnie z tyłu modułu. Podczas montażu moduły są dalej dociskane, a sprężystość włókna po usunięciu ograniczających go taśm dokładnie wypełnia wszelkie wewnątrzmodułowe połączenia.

Możliwość wykorzystania mat ceramicznych lub przyjaznych dla środowiska i zdrowia mat Superwool Plus, Superwool HT oraz Superwool Xtra.

Temperatura Klasyfikacyjna

1200 C do 1450 C

Właściwości

Moduły produkowane przez nas charakteryzują się wieloma zaletami, zarówno dla konstruktorów pieców jak i dla użytkowników końcowych.

  • Kotwienie z tyłu modułu umożliwia montaż zarówno rzędowy jak i „parkietowy”.
  • Rozprężanie się fałd maty zapewnia dokładne uszczelnianie wewnątrz modułowych połączeń w obydwu konfiguracjach.
  • Sprężysta mata jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
  • Sprężystość maty może ją dopasować do niektórych zagięć pancerza pieca bez tworzenia szczelin pomiędzy modułami.
  • Niewielka waga, zapewnia niską absorpcję ciepła w izolacji.
  • Niska przewodność cieplna, zapewnia wysoką sprawność termiczną.
  • Całkowita odporność na nagłe zmiany temperatury.
  • Nie wymagają żadnego suszenia ani utwardzania – są gotowe do pracy zaraz po zamontowaniu.
  • System kotwienia jest oddalony od powierzchni roboczej, utrzymując metalowe elementy w relatywnie niskiej temperaturze.
  • System kotwienia może zostać przymocowany do pancerza pieca przy pomocy różnorakich elementów łącznych: zgrzewanych elementów łącznych, spawanych kołków lub zawleczek i przetyczek, śrub i nakrętek, wkrętów samogwintujących lub nitów.

Typowe zastosowania

Szeroki zakres we wszystkich gałęziach przemysłu:

Przemysł petrochemiczny

Przemysłowe piece grzewcze, piece do reformowania, kanały pieców do pirolizy

Metalurgia żelaza i stali

Pokrywy kadzi transportowych, pokrywy pieców wgłębnych, piece grzewcze, wielo- i jednomuflowe piece do wyżarzania, piece przelotowe do wyżarzania i powlekania, piece karuzelowe, piece z wysuwnym trzonem, piece rolkowe, piece kołpakowe, przewody odprowadzające i kanały

Przemysłu aluminiowy

Piece wgłębne i pokrywy, piece naczyniowe czerpalne, piece do wyżarzania ujednorodniającego i kanały

Przemysł ceramiczny

Piece tunelowe i okresowe do wypału ceramiki szlachetnej, sanitarnej i piece Hoffmana do wypału cięgieł, piece do wypału ceramiki technicznej, izolacja kanałów i palenisk

Zastosowanie ogólne

Utleniacze termiczne, jednostki odzyskujące ciepło odpadkowe, komory spalania i kanały kołów.

Zobacz również

Przejrzyj pozostałe produkty i wybierz te, które są Ci potrzebne.