Komfort cieplny człowieka to zadowolenie z otaczającego nas środowiska cieplnego. To jak go odczuwamy zależy od wieku, płci, psychiki, metabolizmu oraz aktywności. Oznacza to, że dla każdego z nas komfort cieplny może oznaczać coś innego. A czym dla ciebie jest komfort cieplny? Zapewne wiąże się to z naszymi osobistymi preferencjami oraz subiektywnym odczuciem. Niemniej jednak ogromne znaczenie w odczuwaniu zadowolenia z naszego mieszkania lub domu ma temperatura otaczającego nas powietrza. Jak wygląda to w praktyce? Chociażby w dłuższym okresie niska temperatura posadzki oraz ścian obniża komfort. Dotykanie ciepłych przedmiotów przez dłuższy czas powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, co może powodować nieprzyjemne odczucia oraz obrzmienia. Natomiast ciepła podłoga (powyżej 24°C) obniża poziom komfortu osobom w obuwiu. Generalnie długotrwałe działanie wyższej temperatury w pomieszczeniach może powodować pocenie się i dreszcze, co znacząco obniża komfort cieplny człowieka.

Czynniki komfortu cieplnego które wpływają na człowieka

 • Wilgotność powietrza;
 • Średnia temperatura otaczających nasz powierzchni;
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu;
 • prędkość ruchu powietrza;
 • natężenie promianowania ciepła ze źródeł ciepła;

 

 

 

 

 

WILGOTNOŚĆ

Wilgotność powietrza ma mały wpływ na odczucia człowieka w sposób bezpośredni. Bezpośrednio wpływ wilgotności na odczucia człowieka jest większy przy temperaturze wyższej od komfortowej, gdy człowiek się poci (optymalne temperatury powierzchni ścian oraz pomieszczeń pokazuje powyższy wykres). Pośrednim skutkiem zbyt wysokiej wilgotności są problemy z eksploatacją budynków. Wilgotne pomieszczenia są najbardziej narażone na porost grzybów. W wilgotnych pomieszczeniach może dochodzić do zawilgocenia rzeczy codziennego użytku, a kontakt z nimi będzie powodem obniżenia poczucia komfortu.

KLIMAT

Istnieje pięć stref oznaczonych odpowiednio cyframi rzymskimi: I, II, III, IV, V. Wartości projektowej temperatury zewnętrznej zamieszczono w tabeli poniżej grafiki. Projektowa temperatura zewnętrzna według PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403.

Elementy Klimatu:

promieniowanie słońca, temperatura i wilgotność powietrza, opady i ciśnienie atmosferyczne, wiatry.

Czynniki warunkujące klimat:
 • szerokość geograficzna,
 • właściwości atmosfery,
 • wysokość nad poziomem morza,
 • rozkład wód i lądów,
 • działalność człowieka i inne.

 

MIKROKLIMAT POMIESZCZENIA

Jest to zespół czynników fizycznych i chemicznych danego pomieszczenia, wywierający wpływa na organizm, np.:

 • czynniki komfortu cieplnego (temperatura, wilgotność),
 • skład powietrza,
 • zapylenie,
 • stężenie różnych związków,
 • oświetlenie,
 • poziom natężenia dźwięków,
 • przeznaczenie pomieszczeń,
 • sposób ich eksploatacji,
 • skład demograficzny mieszkańców,
 • cechy izolacyjne przegród, szczególnie zewnętrznych.

W naszym klimacie najtrudniejszym okresem z punktu widzenia zapewnienia warunków komfortu cieplnego dla ludzi jest zima. Wiąże się to z ochroną przed czynnikami atmosferycznymi oaz głównie z zapewnieniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych jak również piwnicach i garażach. W warunkach ustalonego przepływu ciepła, przy istniejącej różnicy temperatur powietrza wewnątrz pomieszczeń i powietrza zewnętrznego, o zapewnieniu warunków komfortu cieplnego decydują: izolacyjność termiczna przegród (głównie zewnętrznych) oraz wydajność urządzeń grzejnych. W każdej chwili powinna się bilansować ilość wytworzonego ciepła z ilością traconego z pomieszczenia. Straty ciepła z pomieszczenia do powietrza zewnętrznego są sumą strat ciepła przez przenikanie i na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Ponieważ temperatura zewnętrzna jest zmienna w czasie, istnieje konieczność zapewnienia stałej temperatury w pomieszczeniu. Drugim podstawowym czynnikiem kształtującym warunki komfortu cieplnego jest izolacyjność termiczna ścian stykających się powietrzem zewnętrznym. Wszystkie te ograniczenia mają na celu zmniejszenie energii zużywanej na ogrzanie, jak również przyczyniają się do stabilizacji optymalnych parametrów komfortu cieplnego w okresie zimowym.