Mikroklimat we wnętrzu i na zewnątrz budynku jest różny. Szczególne w zimnej porze roku różnice temperatur wynoszą 30°C i więcej. Najważniejszą funkcję w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w budynku pełnią ściany zewnętrzne. Ich odpowiednie wykonanie oraz termoizolacja jest kluczowa dla zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego. Nieprawidłowa konstrukcja (lub użytkowanie pomieszczenia) sprawia, że problemy z wilgocią, zimnem i pleśnią są nieuniknione.

Główne przyczyny rozwoju pleśni

 1. brak izolacji cieplnej,
 2. brak izolacji przeciwwilgociowej,
 3. uszkodzona lub źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa,
 4. złe ogrzewanie lub wietrzenie,
 5. mostki termiczne

Odpowiednie środki zaradcze

 1. wystarczające wartości termoizolacyjne powierzchni otaczających (ścian zewnętrznych, okien, drzwi, stropów)
 2. docieplenie miejsc, w których mogą występować mostki termiczne
 3. odpowiednio wczesne ogrzewanie wychłodzonych pomieszczeń przed użytkowaniem
 4. zapewnienie odpowiedniej wentylacji
 5. nieustawianie przy ścianach zewnętrznych mebli o dużej powierzchni
 6. docieplenie za pomocą płyt klimatycznych, które regulują temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach

Oddziaływanie względnej wilgotności powietrza

W pomieszczeniach mieszkalnych o temperaturze 18-22ºC wilgotność względna powietrza wynosi zazwyczaj 40 — 60%. Jeżeli wilgotność wykracza poza te granice, ma to negatywny wpływ na nasze samopoczucie.

Powietrze zbyt suche — (wilgotność względna <40%)

 • Powoduje wysuszenie śluzówek
 • sprzyja powstawaniu kurzu i jego rozprzestrzenianiu się w powietrzu

Powietrze zbyt wilgotne — (wilgotność względna >60%)

 • utrudnia oddychanie
 • wpływa na tempo parowania przez skórę (pocenia)
 • sprzyja powstawaniu brudu i rozwojowi pleśni
 • zwiększa ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach
 • sprzyja rozprzestrzenianiu się zarazków