Płyty
ekologiczne

Płyty 607

Płyty 607 są sztywnymi płytami panelowymi wykonanymi z mieszanki włókien Superwool 607, wypełniaczy ogniotrwałych oraz spoiw organicznych i nieorganicznych. Znaczna odporność na gwałtowne zmiany temperatur, niska akumulacja ciepła, możliwość wykorzystania w bezpośrednim kontakcie z płomieniem. Bardzo niska przewodność cieplna. Wolna od czynników rakotwórczych zgodnie z notą Q dyrektywy 97/69 UE.

Płyta 607 75

Odpowiednia dla wszelkich zastosowań do 900°C

Płyta H 607

Zalecana, gdy wymagany jest użycie materiału o wysokiej wytrzymałości. Temperatura klasyfikacyjna do 900 °C

Płyta 607 85

Odpowiednia do wszelkich zastosowań do 1000 °C

Płyta 607 LTI

Zalecana do wszelkich zastosowań wymagających cienkich, sztywnych płyt izolacyjnych.

Płyta 607 INO

Zalecana dla wszelkich zastosowań, w których wskazana jest minimalna emisja dymu i spalin.

Płyty Superwool 607 HT

Temperatura klasyfikacyjna 1300 °C. Są sztywnymi płytami panelowymi wykonanymi z mieszanki włókien, wypełniaczy ogniotrwałych oraz spoiw organicznych i nieorganicznych. Płyty można docinać za pomocą piłki do drewna. Dobra odporność na naga zmiany temperatury umożliwia zastosowanie w warunkach występowania dużych wahań temperatury. Niska akumulacja ciepła. Możliwość wykorzystania w bezpośrednim kontakcie z płomieniem. Nie wchodzi w reakcję z cegłami glinowymi w typowym zakresie temperatury stosowania. Bardzo niska przewodność cieplna. Wyłączona z klasyfikacji rakotwórczości zgodnie z notą Q dyrektywy 97/69 EC

Płyta Superwool 607 HT C

Temperatura klasyfikacyjna 1150 °C

Superwool Blok

Arkusze Superwool Plus Blok są wykonane z włókien Superwool Plus, włókien mineralnych oraz niewielkiej ilości środka wiążącego. Hydrofobowość. Odporność na nagłe zmiany temperatury, niskie przewodnictwo cieplne, precyzyjny kształt i niewielkie różnice wymiarów, nie kruszy się, duża zawartość włókien, niewielka masa, niska pojemność cieplna. Wyłączone z klasyfikacji rakotwórczej zgodnie z Notą Q Dyrektywy 97/69/ WE

Superwool Plus Blok 800

temperatura klasyfikacyjna 800 °C

Superwool Plus Blok 1000

temperatura klasyfikacyjna 1000 °C

Superwool Plus Blok 1100

temperatura Klasyfikacyjna 1100 °C


Superwool Blok Plus
SW ht board
SW plus board

Zobacz również

Przejrzyj pozostałe produkty i wybierz te, które są Ci potrzebne.