Docieplenie od wewnątrz – parametry materiałów

              Przy wyborze rodzaju izolacji do naszego budynku nie można kierować się sloganami z reklam, popularnymi trendami a tym bardziej sentymentem. Aby osiągnąć cele, na których nam zależy i mieszkać zdrowo oraz komfortowo warto pamiętać, że w grę wchodzi czysta fizyka. Chociaż, jak można by się tego spodziewać, zagadnienie to jest bardzo szeroki i nie każdemu z nas na rękę jest wnikanie w skomplikowane szczegóły, warto jednak pamiętać o kilku podstawowych parametrach. Poznanie ich nie zajmuje dużo czasu, a może nam ułatwić podjęcie najlepszej decyzji i rozsądne wydanie pieniędzy. Oto kilka podstawowych parametrów:

  1. Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego. Określa się go jako opór (szczelność) jakiegoś materiału budowlanego dla gazu, w odniesieniu do idealnego “powietrza budowlanego”, któremu odpowiada wartość m=1. Wszystkie materiały budowlane mają m>1. Na przykład, jeśli dla danego materiału M=100, oznacza to, że jest on sto razy mniej przepuszczalny dla danego gazu niż tej samej grubości nieruchoma warstwa powietrza, w tej samej temperaturze. Im mniejszy opór dyfuzyjny tym lepiej dla docieplanej przegrody. W przypadku dociepleń od wewnątrz ważne jest, aby nie zablokować przenikania wilgoci przez przegrodę. Względny opór dyfuzyjny płyt wapniowo – krzemianowych SkamoWall Borad to 2,5. 
  2. Zdolność do kondensacji i odparowania pary wodnej. W przypadku ocieplenia ścian od wewnątrz będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Jest to sytuacja nieunikniona. W okresie zimowym, kiedy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz jest największa, w przegrodzie będzie dochodziło do wykropienia pary wodnej. Płyty SkamoWall Board pochłaniają niepożądaną wilgoć i magazynują ją w sobie. W okresie letnim wilgoć  zostaje całkowicie odparowana z płyty. Dzięki temu nie występuje zawilgocenie ściany, a co za tym idzie w pomieszczeniach nie pojawia się pleśń i wykwity.
  3. Jak najwyższa wartość pH. Wysoka wartość pH nie sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych. Wszystkie składowe systemu SkamoWall mają pH powyżej 10 dzięki czemu skutecznie uniemożliwiają rozwój pleśni.
  4. Współczynnik przewodzenia ciepła. Jest to ilość ciepła przewodzenia w jednostce czasu przez 1mpowierzchni przegrody o grubości 1m przy różnicy temperatur powierzchni z jednej i drugiej strony, równej 1K. Jest to parametr informujący ile ciepła przenika przez materiał izolacyjny. Im współczynnik jest niższy tym materiał jest lepszym izolatorem. W przypadku docieplenia pomieszczeń od wewnątrz nie jest to najważniejszy parametr. Co z tego, że nasza ściana będzie miała wysoki opór cieplny skoro będzie narażona na negatywne działanie wilgoci, a co za tym idzie wykwity, pleśni oraz nieprzyjemny zapach i odpadające tynki.
  5. Gęstość materiału oraz klasa odporności. Gęstość jest ważnym parametrem materiału zwłaszcza w momencie montażu. Dzięki odpowiedniej gęstości płyty SkamoWall bardzo dobrze się obrabiają i docinają. Po przyklejeniu do ściany dają nam bardzo stabilną i równą pwqierzchnnię. Ze względu na to, że ocieplamy budynek o wewnątrz należy zwrócić uwagę na klasę odporności ogniowej. W przypadku pożaru płyty o klasie odporności A1 – materiał niepalny, skutecznie zapobiegną rozprzestrzenianiu się ognia.

Materiały najczęściej wykorzystywane do dociepleń od wewnątrz

materiał współczynnik przewodzenia ciepła wspóczynnik przeppuszczalności pary wodnej absorpcja wody
wełna mineralna

•  • 

•  • 

X
styropian

•  • 

X X
płyta SkamoWall

0,06 W/(mxK)

•  • 

2,5

•  • 

45 kg/m2h0,5

Legenda:                     X  nie do przyjęcia              dobrze            bardzo dobrze            • • • idealnie

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *